Home » Video » Quán Ốc Trường An ở Huế

Quán Ốc Trường An ở Huế

Ốc Trường An – Một món ăn khiến cho mùa đông xứ Huế không còn cái giá rét xé da cắt thịt nữa…

Ốc Trường An Huế

Ốc Trường An Huế

Ốc Trường An Huế

Ốc Trường An Huế

Nguồn : Web Du Lịch Huế

Scroll To Top