San Jose Sharks Jersey  Cầu Trường Tiền – Huế
Home » Video » Cầu Trường Tiền – Huế

Cầu Trường Tiền – Huế

Cầu Trường Tiền hay cầu Tràng Tiền là chiếc cầu (dài 402,60m; rộng 5,40m) bắc qua sông Hương. Ở ngay giữa thành phố Huế, Việt Nam.

Cầu Tràng Tiền

Cầu Tràng Tiền

Cầu Tràng Tiền

Cầu Tràng Tiền

Cầu Tràng Tiền

Cầu Tràng Tiền

Cầu Tràng Tiền

Cầu Tràng Tiền

Nguồn : Web Du Lịch Huế

Scroll To Top
La\'el Collins Womens Jersey