Home » Tag Archives: Quan Tượng Đài

Từ cần tìm kiếm: Quan Tượng Đài

Feed Subscription

Phục dựng Quan Tượng Đài

Phục dựng Quan Tượng Đài

Quan Tượng Đài (Kinh thành Huế) là một kiến trúc quan trọng ở Kinh thành. Đây là đài quan sát khí tượng, khí hậu, thời tiết của triều đình nhà Nguyễn Quan Tượng Đài và các hoạt động nơi đây ...

Đọc thêm »
Scroll To Top