Home » Tag Archives: lễ hội aza

Từ cần tìm kiếm: lễ hội aza

Feed Subscription

Lễ hội Aza – A Lưới 2014

Lễ hội Aza – A Lưới 2014

Lễ hội Aza trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2014. Với mục đích bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội Aza huyện A Lưới tổ chức bổ sung, lồng ghép làm ...

Đọc thêm »
Scroll To Top