Home » Tag Archives: cảng chân mây

Từ cần tìm kiếm: cảng chân mây

Feed Subscription

Sôi động Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô

Sôi động Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô

Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (KTCM-LC) hội đủ các điều kiện để phát triển thành khu kinh tế năng động, hiện đại, góp phần quan trọng đưa cả tỉnh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. ...

Đọc thêm »
Scroll To Top