Home » Lễ hội Huế » Tái hiện lễ đổi gác tại Ngọ môn Huế

Tái hiện lễ đổi gác tại Ngọ môn Huế

Sáng nay 26-3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tái hiện phiên đổi gác cung vua từ Kỳ Đài đến Ngọ Môn và từ Ngọ Môn đến Duyệt Thị Đường. Hoạt động văn hóa mới này được duy trì hàng ngày từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút nhằm giới thiệu với du khách một trong những nghi thức trong triều đình xưa, đồng thời  tạo điểm nhấn du lịch mới.

Đoàn rước sau lễ đổi gác trở về hậu viện.

Đoàn rước sau lễ đổi gác trở về hậu viện.

Cùng với lễ đổi gác, nhiều hoạt động khác sẽ diễn ra đồng thời tại một số điểm di tích như: Trình tấu Nhã nhạc, đại nhạc tại Hiển Lâm Các – Thế Miếu; trưng bày chuyên đề tại Tả Vu, điện Thái Hòa, Tử Cấm thành…

Lễ đổi gác tại Ngọ Môn Huế

Lễ đổi gác tại Ngọ Môn Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã tiến hành phục chế một số trang phục xưa như áo, mão Trấn thủ Bát dật võ; áo, mão Giao lĩnh Bát dật văn.

Scroll To Top