Home » Ảnh đẹp » Chùm ảnh lễ hội Điện Hòn Chén

Chùm ảnh lễ hội Điện Hòn Chén

Điện Hòn Chén tọa lạc trên núi Ngọc Trản, thuộc làng Ngọc Hồ, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa kayseri eskort Thiên – Huế. Núi Ngọc Trản xưa có tên là Hương Uyển Sơn, sau mới đổi tên là Ngọc Trản (có nghĩa là chén ngọc), dân gian vẫn quen gọi là Hòn Chén vì nó có liên quan đến giai thoại về vua Minh Mạng đánh rơi chén ngọc.

Hàng vạn người theo thuyền rồng trên sông Hương để lên điện Hòn Chén

Hàng vạn người theo thuyền rồng trên sông Hương để lên điện Hòn Chén

Lễ vật hành Hương

Lễ vật hành Hương

Vì nhiều lý do, khách hành-hương có thể từ bờ sông đối diện cúng vọng qua.

Vì nhiều lý do, khách hành-hương có thể từ bờ sông đối diện cúng vọng qua.

Phần nhô ra của núi Ngọc-Trản, phía xa là núi Kim-Phụng. Ngọc-Trản và Hòn-Chén ngày hội.

Phần nhô ra của núi Ngọc-Trản, phía xa là núi Kim-Phụng.
Ngọc-Trản và Hòn-Chén ngày hội.

Ngọc-Trản và Hòn-Chén ngày hội. Nhìn từ giữa dòng Hương. Đẹp vô cùng.

Ngọc-Trản và Hòn-Chén ngày hội. Nhìn từ giữa dòng Hương. Đẹp vô cùng.

bàn thở mẫu ở thượng điện

bàn thở mẫu ở thượng điện

Thay vì chen lấn người ta có thể cúng ngay bên ngoài

Thay vì chen lấn người ta có thể cúng ngay bên ngoài

 Thuyền cung nghinh linh vị thánh mẫu.

Thuyền cung nghinh linh vị thánh mẫu.

 Thuyền cung nghinh linh vị thánh mẫu.

Thuyền cung nghinh linh vị thánh mẫu.

Các "đồng" đang chuẩn bị lên

Các “đồng” đang chuẩn bị lên

le_hoi_via_mau_hon_chen_15 le_hoi_via_mau_hon_chen_16

lễ vật gồm thịt heo. bia

lễ vật gồm thịt heo. bia

" Đồng" cô.

” Đồng” cô.

đồng bà

đồng bà

đồng cậu

đồng cậu

đồng đạo ngự

đồng đạo ngự

Đồng dân tộc

Đồng dân tộc

Đồng dân tộc

Đồng dân tộc

Đồng ông

Đồng ông

Các tiên cô

Các tiên cô

Đình Hải-Cát được núi Kim-Phụng che chở phía sau.

Đình Hải-Cát được núi Kim-Phụng che chở phía sau.

Hình ảnh trẻ em lượm cúng vật

Hình ảnh trẻ em lượm cúng vật

Hình ảnh trẻ em lượm cúng vật

Hình ảnh trẻ em lượm cúng vật

Thuyền trang trí tham gia vào lễ hội

Thuyền trang trí tham gia vào lễ hộội h

Scroll To Top
La\'el Collins Womens Jersey