Home » Ảnh đẹp » Mộ cổ hình nhà rường của con vua Đồng Khánh

Mộ cổ hình nhà rường của con vua Đồng Khánh

So với nhiều lăng mộ của hoàng thân nhà Nguyễn ở Huế, lăng mộ của An Hóa Quận Vương có diện tích khá nhỏ, nhưng độc đáo về kiến trúc.

Ngôi mộ toát lên vẻ hoang phế và cũ kỹ của thời gian.

Ngôi mộ toát lên vẻ hoang phế và cũ kỹ của thời gian.

Nơi an nghỉ của An Hóa Quận Vương Nguyễn Phúc Bửu Tung (1886 - 1900) - con trai thứ của vua Đồng Khánh - nằm trên một gò đất xa về phía Đông Nam của lăng mộ vua cha.

Nơi an nghỉ của An Hóa Quận Vương Nguyễn Phúc Bửu Tung (1886 – 1900) – con trai thứ của vua Đồng Khánh – nằm trên một gò đất xa về phía Đông Nam của lăng mộ vua cha.

So với nhiều lăng mộ cổ của hoàng thân nhà Nguyễn ở Huế, đây là một lăng mộ có diện tích khá nhỏ, nhưng độc đáo về kiến trúc.

So với nhiều lăng mộ cổ của hoàng thân nhà Nguyễn ở Huế, đây là một lăng mộ có diện tích khá nhỏ, nhưng độc đáo về kiến trúc.

Điều này thể hiện ở cách thiết kế mộ phần khá đặc biệt.

Điều này thể hiện ở cách thiết kế mộ phần khá đặc biệt.

Mộ có hình dáng như một ngôi nhà rường truyền thống của Huế.

Mộ có hình dáng như một ngôi nhà rường truyền thống của Huế.

Trước mộ là nhà bia, hình dáng như một cánh cổng dẫn vào nhà.

Trước mộ là nhà bia, hình dáng như một cánh cổng dẫn vào nhà.

Đây là dạng mộ hiếm thấy trong số các mộ cổ của nhà Nguyễn còn lại ở Huế.

Đây là dạng mộ hiếm thấy trong số các mộ cổ của nhà Nguyễn còn lại ở Huế.

Bia đá trong nhà bia trước mộ.

Bia đá trong nhà bia trước mộ.

Mặt trước lăng mộ với tấm bình phong giữa hai lối vào mộ.

Mặt trước lăng mộ với tấm bình phong giữa hai lối vào mộ.

Dấu vết của phù điêu kỳ lân trên bình phong.

Dấu vết của phù điêu kỳ lân trên bình phong.

Hai góc tường phía trước mộ có hai trụ đèn, nay chỉ còn lại một.

Hai góc tường phía trước mộ có hai trụ đèn, nay chỉ còn lại một.

Trước khu lăng mộ có một dãy bồn cây cảnh hình tròn.

Trước khu lăng mộ có một dãy bồn cây cảnh hình tròn.

Scroll To Top