Home » Điểm đến Huế » Di tích Huế » Phục dựng Quan Tượng Đài

Phục dựng Quan Tượng Đài

Quan Tượng Đài (Kinh thành Huế) là một kiến trúc quan trọng ở Kinh thành. Đây là đài quan sát khí tượng, khí hậu, thời tiết của triều đình nhà Nguyễn

Quan Tượng Đài và các hoạt động nơi đây thuộc sự quản lý của Khâm Thiên Giám, là cơ quan có chức năng xem thiên văn, dự báo khí hậu thời tiết, làm lịch, coi đất, chọn ngày tốt… cho các hoạt động của triều đình cũng như dân chúng.

Quan Tượng Đài được xây dựng năm 1827 dưới triều vua Minh Mạng; nằm ở thượng thành (mặt trên thành) góc tây nam kinh thành, thuộc phạm vi pháo đài Nam Minh (hiện thuộc địa phận phường Thuận Hoà, thành phố Huế). Công trình có hai phần chính: phần nền đài và kiến trúc bên trên có tên là đình Bát Phong. Chức năng quan trọng nhất của Quan Tượng Đài là nơi để các nhà chiêm tinh của cơ quan Khâm Thiên Giám dùng kính thiên văn quan sát mặt trời, mặt trăng và các tinh tú; nhằm xác định toạ độ địa lý của các tỉnh thành, vùng miền trên đất nước.

Quan Tượng Đài

Quan Tượng Đài

Đây là công trình dạng đài thiên văn thứ hai trong lịch sử phong kiến ở Việt Nam, và là công trình duy nhất còn lại dấu tích. Trước đó, ở kinh đô Thăng Long (Hà Nội) thời Lê (1428 – 1788) đã có một đài thiên văn và cơ quan Khâm Thiên Giám, nhưng đã mất hoàn toàn dấu vết, chỉ còn để lại một tên phố “Khâm Thiên”. Cho tới những năm 1960, Quan Tượng Đài ở kinh thành Huế vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Nhưng sau đó, vì không hoạt động và cũng không được bảo tồn, trùng tu; nên Quan Tượng Đài, xuống cấp, đình Bát Phong đã bị hư hại, sụp đổ. Tháng 10.2012, dự án “Tu bổ, phục hồi di tích Quan Tượng Đài” trong hệ thống dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế” đã được khởi công. Trong đó, đình Bát Phong được phục dựng mới hoàn toàn theo kiến trúc cũ. Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 8 năm 2013.

Scroll To Top