Home » Điểm đến Huế » Di tích Huế » Đến Huế xem cửu vị Thần Công

Đến Huế xem cửu vị Thần Công

Đến Huế xem Cửu vị Thần Công”,  một trong những báu vật của Vua triều Nguyễn còn xót lại tại kinh thành Huế.

Bộ “Cửu vị thần công” là bộ chín khẩu súng đại bác, được đúc bằng đồng năm 1803, dưới thời Vua Gia Long nhà Nguyễn, là một trong 30 Bảo vật Quốc gia (đợt I) được công nhận theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 1/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Cửu vị thần công

Cửu vị thần công

Mỗi khẩu dài 5,1m và nặng khoảng 17 tấn, được đặt tên riêng, lấy theo tên của bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông và ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Cửu vị thần công

Cửu vị thần công

Phía dưới các khẩu thần công là giá súng và bệ súng cũng được chạm trổ cực kỳ công phu. Thân súng đều chạm trổ tỉ mỉ, khắc danh hiệu, vị thứ, trọng lượng, cách dùng súng, bài ký….

Hiện bộ Cửu vị thần công được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế – Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

4 khẩu Xuân - Hạ - Thu - Đông trong cửu vị thần công

4 khẩu Xuân – Hạ – Thu – Đông trong cửu vị thần công

Nhóm 5 khẩu thần công được đặt tên theo ngũ hành: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ.

5 khẩu trong cửu vị thần công

5 khẩu Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ  trong cửu vị thần công

Scroll To Top