Home » Điểm đến Huế » Cảnh đẹp » Vẻ đẹp sông nước Thừa Thiên- Huế

Vẻ đẹp sông nước Thừa Thiên- Huế

Ngoài quần thể di tích cố đô, Huế còn có vẻ đẹp của vùng sông nước với vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, vùng đầm phá Tam Giang, cửa biển Tư Hiền, biển Thuận An hay dòng sông Như Ý,…

Biển Lăng Cô Huế

Bãi biển Lăng Cô được ví như tấm eo thon của thiếu nữ.

Đá Bạc - Phú Lộc Huế

Đá Bạc – Phú Lộc Huế

Đầm Lập An - Mặt nước lẫn với màu trời.

Đầm Lập An – Mặt nước lẫn với màu trời.

Đầm Lập An - Nước xanh trong vắt như ngọc.

Đầm Lập An – Nước xanh trong vắt như ngọc.

Đầm Lập An - Đôi khi nước xanh màu của cây và núi...

Đầm Lập An – Đôi khi nước xanh màu của cây và núi…

Đầm Lập An - nước xanh màu của cây và núi.

Đầm Lập An – nước xanh màu của cây và núi.

Đầm Lập An

Đầm Lập An

Nhà chò trên phá Tam Giang

Nhà chò trên phá Tam Giang

Scroll To Top
La\'el Collins Womens Jersey 
child porn child porn child porn child porn child porn movie animal porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn