Home » Ảnh đẹp » Những hình ảnh tuyệt vời về xứ Huế đầu thập niên 1950

Những hình ảnh tuyệt vời về xứ Huế đầu thập niên 1950

Những hình ảnh tuyệt vời về xứ Huế đầu thập niên 1950 – Thiếu nữ áo dài Huếtrong tà áo dài thiết ta, cuộc sống của người dân Huế, những danh thắng Huế, xóm vạn chài Huế… là những hình ảnh đẹp tuyệt vời của xứ Huế đầu thập niên 1950.

Xứ Huế 1950 - Bên ngoài chợ Đông Ba Huế

Xứ Huế 1950 – Bên ngoài chợ Đông Ba Huế

Xứ Huế 1950 - Họp chợ bên sông

Xứ Huế 1950 – Họp chợ bên sông

Xứ Huế 1950 - Lăng Khải Định

Xứ Huế 1950 – Lăng Khải Định

Xứ Huế 1950 - Một góc chùa Thiên Mụ

Xứ Huế 1950 – Một góc chùa Thiên Mụ

Xứ Huế 1950 - Thiếu nữ Huế rửa chân bên suối

Xứ Huế 1950 – Thiếu nữ Huế rửa chân bên suối

Xứ Huế 1950 - Thiếu nữ Huế vào thăm lăng

Xứ Huế 1950 – Thiếu nữ Huế vào thăm lăng

Xứ Huế 1950 - Xóm vạn chài ở Huế

Xứ Huế 1950 – Xóm vạn chài ở Huế

Xứ Huế 1950 - Xóm vạn chài ở Huế

Xứ Huế 1950 – Xóm vạn chài ở Huế

 

Scroll To Top