Home » Ảnh đẹp » Những mảnh ghép ảnh quá khứ và hiện tại về Huế

Những mảnh ghép ảnh quá khứ và hiện tại về Huế

Đó là những miếng ghép giữa ảnh quá khứ và ảnh hiện tại, đã tạo nên một bức hình đầy sáng tạo, gây sự cuống hút cho người xem

Quân Giải phóng tiến vào Thành nội, Huế năm 1968

Quân Giải phóng tiến vào Thành nội, Huế năm 1968

Thành nội, Huế khoảng những năm 1925-1930

Thành nội, Huế khoảng những năm 1925-1930

Huế 1967 - Cầu Trường Tiền

Huế 1967 – Cầu Trường Tiền

Thiếu nữ Huế trên cầu Trường Tiền, những năm 60

Thiếu nữ Huế trên cầu Trường Tiền, những năm 60

Cửa Hiển Nhơn, Huế những năm '20

Cửa Hiển Nhơn, Huế những năm ’20

Cửa Quảng Đức những năm '20

Cửa Quảng Đức những năm ’20

Vệ binh truyền Huế xưa

Vệ binh truyền Huế xưa

Nhạc công Huế những năm '20

Nhạc công Huế những năm ’20

Behind the Scene "Looking Into the Past"

Behind the Scene “Looking Into the Past”

Theo Khánh Hmoong

Scroll To Top