Khám phá kho cổ vật bí ẩn của vua Khải Định
Home » Ảnh đẹp » Khám phá kho cổ vật của vua Khải Định

Khám phá kho cổ vật của vua Khải Định

Những món cổ vật của vua Khải Định được trưng bày tại lăng mộ của vị vua này ở Huế sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng

Chiếc đồng hồ do Toàn quyền Beau tặng cho vua Khải Định nhân dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Chiếc đồng hồ do Toàn quyền Beau tặng cho vua Khải Định nhân dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Thắt lưng bằng bạc do vua Ethiopia tặng vua Khải Định năm 1922.

Thắt lưng bằng bạc do vua Ethiopia tặng vua Khải Định năm 1922.

Bộ đồ ăn tiệc vua Khải Định đặt mua ở Pháp để dùng trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924, gồm đố ăn bằng sứ Sailly của lò La Châtre, đồ uống rượu bằng pha lê của lò Baccarat.

Bộ đồ ăn tiệc vua Khải Định đặt mua ở Pháp để dùng trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924, gồm đố ăn bằng sứ Sailly của lò La Châtre, đồ uống rượu bằng pha lê của lò Baccarat.

Đây là một chiếc lư đồng trong bộ sưu tập lư đồng vua Khải Định được các địa tặng vào dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Đây là một chiếc lư đồng trong bộ sưu tập lư đồng vua Khải Định được các địa tặng vào dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Chậu bonsai bằng sứ Cảnh Thái Lam của Trung Quốc, một món quả tặng vua Khải Định dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Chậu bonsai bằng sứ Cảnh Thái Lam của Trung Quốc, một món quả tặng vua Khải Định dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Bình hoa bằng đồng khảm tam khí, quà tặng vua Khải Định dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Bình hoa bằng đồng khảm tam khí, quà tặng vua Khải Định dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Xô ướp lạnh đồ uống bằng pha lê của lo Baccarat nổi tiếng thế giới do vua Khải Định đặt mua ở Pháp để sùng trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Xô ướp lạnh đồ uống bằng pha lê của lo Baccarat nổi tiếng thế giới do vua Khải Định đặt mua ở Pháp để sùng trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Bộ đồ trà sản xuất ở Pháp vua Khải Định đặt mua năm 1923.

Bộ đồ trà sản xuất ở Pháp vua Khải Định đặt mua năm 1923.

co_vat_vua_khai_dinh_9

Bình hoa niên đại thế kỷ 19 vua Khải Định mua ở Pháp.

Bình hoa niên đại thế kỷ 19 vua Khải Định mua ở Pháp.

Một chiếc bình hoa vua Khải Định đặt mua ở Pháp.

Một chiếc bình hoa vua Khải Định đặt mua ở Pháp.

Bình hoa bằng hợp kim - đá của Pháp trong bộ sưu tập bình hoa của vua Khải Định.

Bình hoa bằng hợp kim – đá của Pháp trong bộ sưu tập bình hoa của vua Khải Định.

Scroll To Top
La\'el Collins Womens Jersey 
child porn child porn child porn child porn child porn movie animal porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn