Home » Ảnh đẹp » Chùm ảnh về Huế xưa đầu thế kỷ XX

Chùm ảnh về Huế xưa đầu thế kỷ XX

Những hình ảnh về Huế tồn tại với thời gian.  Chủ đề một thoáng “Huế xưa” cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX được tái hiện rất sinh động trong album ảnh này. Qua những bức ảnh vô giá này, người xem có thể hình dung được chốn hoàng cung triều Nguyễn với những nét sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng, lễ nghi, kiến trúc nguyên sơ.

Bá quan quỳ lạy khi vào đến điện Cần Chánh.

Bá quan quỳ lạy khi vào đến điện Cần Chánh.

Các quan chờ trước Ngọ Môn chờ thiết triều.

Các quan chờ trước Ngọ Môn chờ thiết triều.

Các quan đứng chầu trước sân đại triều.

Các quan đứng chầu trước sân đại triều.

Các quan Pháp ra về sau khi buổi lễ kết thúc.

Các quan Pháp ra về sau khi buổi lễ kết thúc.

Các quan quỳ lạy trước sân đại triều.

Các quan quỳ lạy trước sân đại triều.

Chuẩn bị các thức tế ở Thần Trù.

Chuẩn bị các thức tế ở Thần Trù.

Cúng bái trên đường đi.

Cúng bái trên đường đi.

anh-hue-xua-tkXX-08

Đồ mã trong tang lễ vua Khải Định

Đoàn hát trong đám tang.

Đoàn hát trong đám tang.

Đoàn Nam Định đến biểu diễn nhân dịp tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.

Đoàn Nam Định đến biểu diễn nhân dịp tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.

Đoàn Ngự Đạo đi qua Ngọ Môn.

Đoàn Ngự Đạo đi qua Ngọ Môn.

Đoàn Ngự Đạo đi ra cầu Trường Tiền.

Đoàn Ngự Đạo đi ra cầu Trường Tiền.

Đoàn Ngự Đạo trở về qua cầu Trung Đạo.

Đoàn Ngự Đạo trở về qua cầu Trung Đạo.

Đoàn Ngự đạo trở về tiến qua Ngọ Môn.

Đoàn Ngự đạo trở về tiến qua Ngọ Môn.

Đoàn tang lễ đi qua vùng Châu Ê.

Đoàn tang lễ đi qua vùng Châu Ê.

Đoàn tang lễ đi ra cổng thành.

Đoàn tang lễ đi ra cổng thành.

Theo Kiến thức

Scroll To Top