Home » Ảnh đẹp » Cầu Trường Tiền – Huế

Cầu Trường Tiền – Huế

Xứ Huế có chiếc cầu Trường Tiền nổi tiếng, từ lâu đã đi vào thơ ca nhạc họa như một nét đẹp biểu trưng của miền đất sông Hương núi Ngự. Ca dao Huế có câu:

“Cầu Trường Tiền sáu vài, mười hai nhịp

Em qua không kịp tội lắm anh ơi

Mấy lâu ni mang tiếng chịu lời

Có xa nhau chăng nữa, cũng tại ông trời mà xa.”

Chẳng rõ câu ca dao ấy ra đời từ bao giờ song không một bà mẹ Huế nào lại không một lần nhắc đến nó qua những khúc hát ru con. Hình ảnh cầu Trường Tiền đã đi vào tiềm thức cùa bao lớp người Huế như một nét dịu ngọt cùa quê hương nên câu ca dao trên cũng trở nên bất biến, vĩnh hằng và cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện tìm hiểu nó cho kỹ lưỡng. Tôi cũng vậy. Đã bao lần qua lại cầu Trường Tiền và được nghe câu ca dao ấy, nhung chẳng bao giờ hỏi để ý chuyện cầu Trường Tiên có mấy vài? Mấy nhịp?

Cầu Trường Tiền xưa

Cầu Trường Tiền xưa

Cầu Trường Tiền

Cầu Trường Tiền

Cầu Trường Tiền

Cầu Trường Tiền

Cầu Trường Tiền

Cầu Trường Tiền

Cầu Trường Tiền

Cầu Trường Tiền

Cầu Trường Tiền xưa

Cầu Trường Tiền xưa

Cầu Trường Tiền xưa

Cầu Trường Tiền xưa

Cầu Trường Tiền xưa

Cầu Trường Tiền xưa

 

Scroll To Top