Cận cảnh các 'kiệt tác Rồng' vàng khối của triều Nguyễn
Home » Ảnh đẹp » Cận cảnh các ‘kiệt tác Rồng’ vàng khối của triều Nguyễn

Cận cảnh các ‘kiệt tác Rồng’ vàng khối của triều Nguyễn

Những bảo vật làm bằng vàng khối của vua chúa nhà Nguyễn gây ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ tới bất cứ người nào có cơ hội được chiêm ngưỡng…

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội:

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Tượng rồng làm bằng vàng, niên hiệu Thiệu Trị thứ 2 (1842).

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Rồng trang trí trên ấn vàng “Mệnh đức chi bảo”, niên hiệu Gia Long (1802 – 1819).

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Rồng trang trí trên ấn vàng “Mệnh đức chi bảo”, niên hiệu Gia Long (1802 – 1819).

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Rồng trang trí trên ấn vàng “Khâm văn chi tỉ”, niên hiệu Minh Mệnh năm thứ 8 (1827).

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Rồng trang trí trên ấn vàng “Khâm văn chi tỉ”, niên hiệu Minh Mệnh năm thứ 8 (1827).

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Chậu làm bằng vàng ròng trang trí hoa văn rồng được dùng trong cung đình nhà Nguyễn.

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Chậu làm bằng vàng ròng trang trí hoa văn rồng được dùng trong cung đình nhà Nguyễn.

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Những chiếc ấm vàng được trang trí hình rồng.

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Những chiếc ấm vàng được trang trí hình rồng.

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Hoa văn rồng trên hộp trầu làm bằng vàng và bạc niên hiệu Minh Mệnh (1820 – 1841).

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Hoa văn rồng trên hộp trầu làm bằng vàng và bạc niên hiệu Minh Mệnh (1820 – 1841).

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Hộp chè bằng vàng có trang trí rồng.

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Rồng trang trí trên Kim sách (sách bằng vàng), niên hiệu Tự Đức năm thứ 36 (1883).

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Không lộng lẫy như vàng, nhưng những tác phẩm làm bằng bạc cũng rất ấn tượng, như những chiếc đỉnh ở trên.

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Không lộng lẫy như vàng, nhưng những tác phẩm làm bằng bạc cũng rất ấn tượng, như những chiếc đỉnh ở trên.

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Hộp đựng Kim sách làm bằng bạc, có khắc hình rồng.

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Ống cắm bút trang trí rồng và rùa.

Cận cảnh các kiệt tác Rồng vàng khối của triều Nguyễn

Ấn “Phong tặng chi bảo”, niên hiệu gia Long năm thứ nhất (1802) làm bằng bạc.

Theo Reds.vn

Scroll To Top
La\'el Collins Womens Jersey 
child porn child porn child porn child porn child porn movie animal porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn