Home » Ảnh đẹp » Ảnh hiếm về kinh thành Huế những năm 1920 – P3

Ảnh hiếm về kinh thành Huế những năm 1920 – P3

Giới thiệu những hình ảnh hiếm 1920 của kinh thành Huế xưa. Hình ảnh của lễ bái ở Đại Nội Huế, lính canh ở nội thành Huế, hay cảnh sinh hoạt của cung tần mỹ nữ triều Nguyễn Xưa…đã được nhiếp ảnh gia người Pháp ghi hình lại

Lăng mộ của vua Thệu Trị.

Lăng mộ của vua Thệu Trị.

Điện Cần Chánh nhìn từ nhà Tả Vu.

Điện Cần Chánh nhìn từ nhà Tả Vu.

Hồ nước phía trước lăng vua Gia Long.

Hồ nước phía trước lăng vua Gia Long.

Cây cổ thụ và miếu thờ trên một đường phố chính ở Huế.

Cây cổ thụ và miếu thờ trên một đường phố chính ở Huế.

Một trong những cánh cổng dẫn vào Hoàng thành Huế.

Một trong những cánh cổng dẫn vào Hoàng thành Huế.

Cỗng dẫn vào khu Y Khiêm Viện và Trì Khiêm Viện ở lăng vua Tự Đức.

Cỗng dẫn vào khu Y Khiêm Viện và Trì Khiêm Viện ở lăng vua Tự Đức.

Cảnh lễ bái ở sân chầu trước lăng vua Minh Mạng.

Cảnh lễ bái ở sân chầu trước lăng vua Minh Mạng.

Bên trong Đại cung môn - cửa chính ở mặt Nam của Tử Cấm Thành.

Bên trong Đại cung môn – cửa chính ở mặt Nam của Tử Cấm Thành.

Cánh cổng dát vàng dành cho vua ở Đại cung môn

Cánh cổng dát vàng dành cho vua ở Đại cung môn

Lối vào lăng mộ vua gia Long.

Lối vào lăng mộ vua gia Long.

Sân trước điện Cần Chánh ở Tử Cấm Thành, Hoàng thành Huế.

Sân trước điện Cần Chánh ở Tử Cấm Thành, Hoàng thành Huế.

Theo Kiến thức

Scroll To Top