Home » Ảnh đẹp » Ảnh hiếm về kinh thành Huế những năm 1920 – P2

Ảnh hiếm về kinh thành Huế những năm 1920 – P2

Những bức ảnh hiếm kinh thành Huế những năm 1920. Cách đây gần 100 năm nhiều công trình kiến trúc ở Huế vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị xuống cấp và đổ nát như bây giờ. Những hình ảnh hiếm trên do nhà nhiếp ảnh người Pháp ghi hình lại…

Một góc lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ, vợ của Thiệu Trị.

Một góc lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ, vợ của Thiệu Trị.

Nhà bia và vườn hoa ở lăng vua Thiệu Trị vẫn còn nguyên vẹn, chưa đổ nát như hiện tại.

Nhà bia và vườn hoa ở lăng vua Thiệu Trị vẫn còn nguyên vẹn, chưa đổ nát như hiện tại.

Cửu đỉnh ở Hoàng thành Huế.

Cửu đỉnh ở Hoàng thành Huế.

Sân chầu ở lăng vua Thiệu Trị.

Sân chầu ở lăng vua Thiệu Trị.

Chùa Thiên Mụ nhìn từ ven bờ sông Hương.

Chùa Thiên Mụ nhìn từ ven bờ sông Hương.

Một góc hồ Lưu Khiêm ở lăng vua Tự Đức.

Một góc hồ Lưu Khiêm ở lăng vua Tự Đức.

Xung Khiêm Tạ bên Hồ Lưu Khiêm.

Xung Khiêm Tạ bên Hồ Lưu Khiêm.

Cổng vào phủ Nội Vụ.

Cổng vào phủ Nội Vụ.

Một tòa nhà trong phủ Nội Vụ.

Một tòa nhà trong phủ Nội Vụ.

Ngọ Môn ở Hoàng thành Huế.

Ngọ Môn ở Hoàng thành Huế.

Sân chầu ở lăng vua Gia Long nhìn từ xa.

Sân chầu ở lăng vua Gia Long nhìn từ xa.

Theo Kiến thức

Scroll To Top