Home » Ảnh đẹp » Ảnh hiếm về kinh thành Huế những năm 1920 – P1

Ảnh hiếm về kinh thành Huế những năm 1920 – P1

Nhiều hình ảnh quý giá về kinh thành Huế của nhà Nguyễn trong khoảng năm 1919-1926 đã được nhiếp ảnh gia Pháp ghi lại.

Bên trong điện Cần Chánh ở Tử Cấm Thành, Hoàng thành Huế.

Bên trong điện Cần Chánh ở Tử Cấm Thành, Hoàng thành Huế.

Hồ Lưu Khiêm ở lăng vua Tự Đức nhìn từ Dũ Khiêm Tạ. Tòa nhà bên trái là Xung Khiêm Tạ.

Hồ Lưu Khiêm ở lăng vua Tự Đức nhìn từ Dũ Khiêm Tạ. Tòa nhà bên trái là Xung Khiêm Tạ.

Một góc khác của hồ Lưu Khiêm với đảo Tịnh Khiêm và Xung Khiêm Tạ.

Một góc khác của hồ Lưu Khiêm với đảo Tịnh Khiêm và Xung Khiêm Tạ.

Ngọn tháp bát giác nổi tiếng ở chùa Thiên Mụ.

Ngọn tháp bát giác nổi tiếng ở chùa Thiên Mụ.

Sân chầu trước lăng vua Gia Long với hàng tượng đá hình voi, ngựa, quan binh.

Sân chầu trước lăng vua Gia Long với hàng tượng đá hình voi, ngựa, quan binh.

Mộ phần của vua Gia Long và bà Thừa Thiên Cao hoàng hậu nhìn từ bên ngoài lăng.

Mộ phần của vua Gia Long và bà Thừa Thiên Cao hoàng hậu nhìn từ bên ngoài lăng.

Nhà bia của lăng vua Tự Đức.

Nhà bia của lăng vua Tự Đức.

Một góc sân trong Hoàng thành Huế với bộ bình cảnh lớn.

Một góc sân trong Hoàng thành Huế với bộ bình cảnh lớn.

Những cây cầu bắc qua hồ Trừng Minh, phía trước tòa Minh Lâu của lăng vua Minh Mạng.

Những cây cầu bắc qua hồ Trừng Minh, phía trước tòa Minh Lâu của lăng vua Minh Mạng.

Sân chầu ở lăng vua Đồng Khánh.

Sân chầu ở lăng vua Đồng Khánh.

Nhà bia ở lăng vua Đồng Khánh.

Nhà bia ở lăng vua Đồng Khánh.

Những cây cầu và hồ Ngưng Thủy trước lầu Đức Hinh ở lăng vủa Thiệu Trị.

Những cây cầu và hồ Ngưng Thủy trước lầu Đức Hinh ở lăng vủa Thiệu Trị.

Theo Kiến thức

Scroll To Top