Home » Ẩm thực Huế- Món ngon Huế » Lễ chay ở Hương Thủy – TT Huế

Lễ chay ở Hương Thủy – TT Huế

Lễ làm chay hoặc lễ làm thương trong nhiều làng thuộc các xã Thủy An, Thủy Dương, Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Phù của huyện Hương Thủy là một hình thức tín ngưỡng dân gian được tổ chức trong từng chi, họ, phái trong làng.

Món chay Huế

Các món chay người Huế thường chế biến để làm lễ cúng chay.

Ðám chay nhằm gọi tên những vong linh mất liên lạc với thân nhân trần thế (bị đọa đày ở địa ngục hoặc bà Thủy bắt) đến gặp người trần thế để được giải oan.

Ðám chay kéo dài từ 3 ngày đến nửa tháng. Ngày chính lễ là ngày gọi hồn. Ðịa điểm tổ chức làm chay là nhà thờ họ, trong một không gian thoáng rộng. Ban tổ chức lập một đài đủ 4 phương, 8 hướng cúng trời, đất.

Bàn thờ chính gọi là bàn thờ Tổ, tổ của thầy dẫn lễ, nếu là thầy cúng. Nếu mời thầy chùa cúng là Quan Âm bồ tát. Nếu mời thầy bộ thủy là Tề Thiên đại thánh.

Nghi thức tiến trình lễ chay như sau:

Bắt đầu là lễ thượng phan. Phan được treo ở sân nhà thờ và một số nơi trọng yếu trên trục lộ giao thông.

Lễ khai hội: Do thầy dẫn lễ chủ trì.

Chính lễ – Lễ gọi hồn: Ðây là hình thức gọi hồn về họp mặt, nhận quà người dâng cúng, quan trọng là số hồn bị uẩn khuất, hoặc nằm ở địa ngục, lâu nay không về được. Trong lễ gọi hồn có lẽ chay đàn có ý nghĩa là vạch đường về âm phủ, rước hồn lên.

Sau phần chính lễ tại trai đàn là hình thức trình diễn đưa linh tập chèo suốt đêm.

Ðồ mã dùng để đốt và cúng trong lễ chay là Ðại thọ, thuyền, ngựa, áo quần giấy.

Buổi lễ thêm phần sinh động do có hình thức diễn xướng dân gian trong lễ chay đàn và hò đưa linh tập chèo. Nội dung các câu hò là vỗ về các linh hồn chết oan.

Cơm chay Huế

Cơm chay Huế

Lễ chay đàn do các thầy tu diễn với điệu hò rất trang trọng, nghiêm trang. Nếu thầy dẫn lễ là thầy bộ thủy thì cũng có lúc thầy diễn trò trấn áp ma quỷ, vốn là những trở lực thần bí ngăn cản hồn oan khuất về với người dương thế.

Lễ chay là một lễ thức cầu an phổ biến trong quần chúng, thể hiện sự gắn bó âm dương, sống thác của những người cùng dòng họ, tôn phái, sự quan tâm của người sống đối với những người chết oan khiêng ở sông nước.

Scroll To Top